Vanhempainillat

”Mielestäni on hyvä, että lasten työpajojen yhteydessä pidetään myös vanhemmille tilaisuus. Toivottavasti se on käytäntö. Näin asioista on helpompi/parempi keskustella lasten kanssa lisää. Ja jatkaa keskustelua pidempään.”

Vanhempainilloissa pääpainona on uuden normin – monimuotoisemman Suomen tarkastelu. Vanhemmille avataan nuorten mielipiteitä syrjinnästä, rasismista ja ennakkoluuloista. Illan aikana tuodaan esille nuoria askarruttavat kysymykset ja tarkastellaan tutkimusten valossa nuorten suhtautumista heitä ympäröiviin ilmiöihin.

Vanhemmat tutustutetaan Walterin toimintaan ja yhdessä luennoitsijoiden kanssa käydään läpi KYTKE– työpajat. Työpajojen kautta KYTKE:n aihepiiriä päästään käsittelemään nuorten näkökannasta. Näin lisätään myös vanhempien ymmärrystä kulttuurisesta ja etnisestä moninaisuudesta, rasismista ja syrjinnästä niin koulun kuin koko yhteiskunnan konteksteissa. Tilaisuuksien aikana pyrimme antamaan vanhemmille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin rasismi ja syrjintä ilmenee, ja minkälaisiin tutkimustuloksiin olemme päätyneet muiden tahojen kanssa.

Yhden vanhempainillan kesto on minimissään 90 minuuttia.

Luennoitsijoiden ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja keskustelujen kautta käymme läpi myös vanhempien omia ennakkoluuloja ja haastamme myös vanhempia käsittelemään ennakkoluulojaan ja keskustelemaan niistä.

Pîtuus: 90 min. Ryhmäkoko: max. 100 osallistujaa