Föräldrakvällar

”Jag tycker att det är bra att man håller tillställningar för föräldrarna i anknytning till barnens workshoppar. Jag hoppas att det är praxis. Efter detta är det enklare/bättre att diskutera dessa saker med barnen. Och att fortsätta diskussionerna längre.”

På föräldrakvällarna ligger huvudvikten vid en ingående blick på den nya normen – ett mera mångfaldigt Finland. Vi öppnar upp ungdomarnas åsikter om diskriminering, rasism och fördomar för föräldrarna.  Under kvällens lopp för vi fram frågor som de unga funderar på och med stöd av forskningsresultat ser vi noggrannare på hur ungdomarna förhåller sig till fenomenen omkring dem.

Föräldrarna får ta del av Walters verksamhet och tillsammans med föreläsarna går man igenom KYTKE-workshopparnas innehåll. Workshopparna ger en möjlighet att behandla temat ur ungdomarnas synvinkel. Detta ökar även föräldrarnas förståelse om kulturell och etnisk mångfald, rasism och diskriminering i såväl skolvärldens som hela samhällets kontext. Under föräldrakvällarna försöker vi ge föräldrarna konkreta exempel på vilka olika sätt rasism och diskriminering uppenbarar sig och vilka forskningsresultat vi har kommit fram till i samarbete med andra instanser.

En föräldrakväll räcker minst 90 minuter.

Genom växelverkan och dialog mellan föreläsarna och föräldrarna går vi också igenom föräldrarnas egna fördomar och utmanar dem att behandla fördomarna och prata om dem.

Längd: 90 min. Gruppstorlek: max 100 deltagare.