Tutkimus

KYTKE – valikoitui vuonna 2019 yli 140 hankkeen joukosta yhtenä kolmesta osaksi eurooppalaista sosiaalisen osallisuuden aloitetta (European Social Inclusion Initiative). Aloite on käynnistetty kansainvälisesti erittäin arvostetun globaalin tutkimuskeskuksen The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab:n (J-PAL) toimesta. KYTKE – toimintaan ja sen vaikutuksiin perehtyvä tutkijaryhmä koostuu Harvardin yliopiston ja Aalto-Yliopiston tutkijoista. Tutkimuksen kautta osallisuuden lisäämisen kannalta hyväksi todettujen käytänteiden on määrä toimia apuna valtioille sekä muille tahoille, jotka työskentelevät näiden merkittävien yhteiskunnallisten kysymysten parissa. 

KYTKE-projektin selvitys

Ennen tutkimushankkeen vaihetta, KYTKE – toiminnan vaikutuksia on tutkittu myös Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen toimesta. Taho toteutti vuoden 2015 aikana selvityksen KYTKE-projektista. Selvitys keskittyy koulutyöpajoihin, mutta siinä käsitellään myös muita osa-alueita. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Valtakunnallinen verkkokysely

KYTKE toteutti v. 2013 yhteistyössä Opetushallituksen ja Fountain Park Oy:n kanssa ensimmäisen nuorten suhtautumista avarakatseisuutta ja kulttuurista moninaisuutta kohtaan käsittelevän valtakunnallisen verkkokyselyn. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi n. 10 000 nuorta ympäri Suomen. Fountain Park Oy suoritti kyselyn Opetushallituksen toimeksiannosta uudestaan v. 2017 ja tällä kertaa vastaajia oli n. 16 000. Kyselyiden tulokset ovat luettavissa seuraamalla alla olevia linkkejä.

Linkki kysely 2013
Linkki kysely 2017

KYTKE tilastot

KYTKEssä ollaan usean vuoden ajan kerätty kohderyhmiltä arvokasta tietoa mm. palautelomakkeiden avulla. Lomakkeet on suunniteltu mittaamaan toiminnan vaikutuksia ja toteutuksen tasoa sekä antamaan tietoa asenteista ja ajatuksista. Kohderyhmien lisäksi tietoa on kerätty säännöllisesti myös työntekijöiltä ja ohjaajilta. Tietoa on hyödynnetty toiminnan kehittämiseen ja laadukkaan suorittamisen takaamiseen.