Verksamhet

KYTKE tar upp teman som gäller vidsynthet och diskriminering. Med verksamheten strävar vi efter att öka interaktionen människor emellan genom att erbjuda en trygg miljö där folk kan diskutera och behandla dessa samhällsmässigt viktiga ämnen. Sedan år 2012 har den riksomfattande KYTKE-verksamheten nått ut till mer än 100 000 elever samt tusentals lärare och föräldrar. KYTKE finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och all verksamhet är gratis för beställaren.

Forskning

KYTKE:s verksamhet fick sin början är 2010 när en grupp med före detta och fortfarande aktiva finländska proffsidrottare träffades och började genomföra workshoppar i årskurserna 7–9 i Vanda. Efter två understödsperioder med över 100 000 deltagande elever på nationell nivå och ett utbildningsprogram för lärare, är KYTKE i dag ett forskningsprojekt av internationell betydelse.

Läs mer >

Video