Workshoppar

”Tillställningen hade en god stämning och var fantastisk! Jag tyckte mycket om den. Det var fint att föra fram sina egna erfarenheter och åsikter. Jag skulle ha kunnat lyssna på de andras åsikter i en timme till. Jag hoppas att det ordnas fler tillställningar. Tusen tack!”

Redan i flera år har den centralaste delen av KYTKE:s verksamhet utgjorts av workshopparna som leds av finländska före detta eller fortfarande aktiva idrottare och konstnärer med varierande kulturella och/eller etniska bakgrunder. På workshopparna, som är avsedda för elever i årskurserna 1–9, behandlas finländskhet, identitet, rasism och diskriminering. Eleverna uppmuntras att föra fram sina egna åsikter och tankar samt att utmana sina egna fördomar. KYTKE-instruktörerna delar med sig av sina egna erfarenheter i anknytning till temana och sporrar eleverna att prata om sina egna känslor och tankar samt att hantera dem.

Workshopparna innehåller en introduktion, presentation av olika begrepp, diskussioner i smågrupper och en sammanfattning.

Längd: 60 min. Gruppens storlek: i årskurserna 7–9 max 80 elever/verkstad. I årskurserna 3–6 max 30 elever/verkstad.